Iskolánk kisvárosban, zöldövezetben, biztonságos környezetben található.

Az épület újonnan épített, modern. Nagy közösségi tér, sportcsarnok, tágas tantermek szolgálják a nevelő munkát. Az oktatás tárgyi feltételei átlagot meghaladó mértékben állnak rendelkezésre.

 

 Fő célunk: hogy tanulóinkat életvidám, kiegyensúlyozott, nyitott, érdeklődő emberekké neveljük, valamint, hogy oktató munkánk biztos alapot adjon nekik a továbbtanuláshoz.

 Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra, környezet tudatosságra való nevelést, valamint a sportolás iránti igény kialakítását. Nevelő munkánkhoz hozzá tartozik az élménypedagógia módszertana, és a boldog iskola alapelve.

   Ökoiskolai és  fogyasztó védelmi  programmal dolgozunk az év során .Mindkét terület időszerű és gyakorlatias, életszerű ismereteket és helyzeteket dolgoz fel. A hon és népismereti, hagyományőrző programunk évek óta meghatározza az iskola arculatát.


 Alsó tagozaton iskolaotthonos rendben sok gyakorlással folyik az oktatás. Az iskola fogad szakértői véleménnyel (dyslexia, dysgráfia, dyscalculia) rendelkező gyermekeket is. Gyógypedagógiai intézményegység működik , ahol értelmileg  és tanulásban akadályozott gyerekek oktatása folyik. A Logopédia és a gyógytestnevelés ellátása megoldott.

 A gyermekközpontúság azt jelenti számunkra, hogy a gyerekek aktuális szükségleteit vesszük figyelembe, és az oktató nevelő folyamatokat is a képességeikhez igazítjuk. Tehetséggondozó szakköröket indítunk érdeklődésüknek megfelelően. Főként művészeti területeken vannak kiemelkedő tehetségeink: ének, szavaló verseny, rajz néptánc.

A családdal való együttműködés családlátogatással,szülői fórummal, közösen szervezett osztály és iskolai programokkal történik. A szülői önkéntesség az iskola életében egyre több alkalommal valósul meg.